ENG  
 

 

···············································
 KNJIGA ŠE NI IZŠLA !
···············································

 

O knjigi
   
   

 

 

7. knjiga

Zvezdna magija in ključi življenja
starih Egipčanov in starih Grkov

Staroegipčanska filozofija življenja je temelj evropskih Misterijev bivanja, tudi mitov in legend, običajev in obredij. Staroveški pojem troedinega je najpomembnejši simbol staroveške filozofije, tudi egipčanske. V predhodnih knjigah smo potovali skozi pomembne davne duhovne spomenike, da bi lažje razumeli tudi lastno evropsko – slovansko in slovensko kulturo, ki jo usidruje v čas in prostor tudi egipčanska in grška življenjska filozofija. Egipčanska miselnost je bila zasidrana v t. i. živem Kozmosu, ki ga tako imenitno izpričujejo misli in modrosti Hermesa Trismegistosa, pa tudi zgodbe o Totu, Amun-Raju, Izidi in Ozirisu ali o Horusu – simbolu prebujenega človeka. Tudi egipčanska modrost se ne more izogniti razkrivanju mnogodimezionalne zavesti in pestrosti zvočnega orodja. Stvarnik Atum je tudi tu nedoumljiva esenca ali inteligenca življenja, ki nenehno ustvarja in spreminja svet. Misteriji Izide in Ozirisa so posvečeni z magijo piramid, svetišč, Bogov in magijo zvezd. Tudi vanje so vtkane čarobne besede moči ali zvoki zvokov. Knjiga mrtvih pa ozavešča žive in jih pripravlja za obredno umiranje vsega popačenega ali vsega, kar ni resnična sočutna ljubezen.

Znamenite Smaragdne tablice in učenost egipčanskih prednikov nas popeljejo skozi Hermesove iniciacije svete kače ali skozi obredja posvečenih. Mirit razgalja svoje izkušnje na egipčanskih tleh in še posebej bit t. i. zvezdnih urokov, kozmičnih ali zvezdnih iniciacij, ki še vedno pritajeno bivajo v egipčanskih umetniških stvaritvah (in torej v muzejih) ter dokazujejo izjemno znanje povezovanja kozmičnega z zemeljskim. Sodobnik temu še zdaleč ni kos. Besede ali zvoki moči so ključi življenja, ki v pesmih in molitvah svečenikov in svečenic glasbe ustvarjajo lepoto popolnosti in dovršenosti, harmonijo, zdravje in svetost življenja. Skrivnosti egipčanske modrosti nam odstirajo načine uglaševanja s celoto in odpirajo pot v speče ali še neodkrite sposobnosti. Odmeve starodavne egipčanske modrosti pa je še vedno mogoče zaslediti v ljudskih običajih in obredjih evropskega prostora.

Številni starogrški modreci so se učili v starem Egiptu, kamor so se stekala znanja z vseh strani sveta. V Egiptu sta se učila tudi Orfej in Pitagora. Starogrška modrost svete geometrije ali svetosti razmerij je oplojena s spoznanji egipčanskih svečenikov. Grški miti in legende pa nam v skrivnem simbolnem jeziku, ki ga avtorica poskuša razgaliti bralcem, pravzaprav govorijo, kako doseči življenjski cilj prebujenost, mir, radost in blagostanje. Zato se avtorica v tej knjigi dotika mitov o Orfeju – pevcu in godcu na liro, ki je iskal ljubljeno Evridiko (simbol brezpogojne ljubezni) in božansko popolnost; popisuje Pitagorovo iskanje in njegov svečeniški red ter iskanje »harmonije sfer« ali neslišno frekvenčno valovanje kozmičnega, ki se uteleša v fizičnem svetu. Pitagorova sveta geometrija nas popelje v simboliko večdimenzionalne resničnosti in skozi spoznanja o uglašeni skladnosti ter razkriva skrivno simboliko zvoka in miselnih oblik. Eleuzijski in drugi Misteriji so le pomoč pri odkrivanju večnih modrosti.